Category Archives: Opažni sistemi

Razopaževanje

Opažna industrija je postala z razvojem gradbeništva vedno pogostejši predmet povpraševanja. Na tem področju je prišlo do velikega napredka v tehnologiji in materialih, kar ima za posledico vedno bolj učinkovit in ekonomičen način opaževanja. Danes je to kompleksen proces, pri katerem gre za natančno opredelitev opažne konstrukcije, njenih dimenzij in celoten postopek opaževanja. Za večkratno […]

Opažni načrt

Opaževanje je pomemben del gradbenih del, ki so potrebna za izdelavo različnih armiranobetonskih elementov konstrukcije. Glavni namen opaža je zadrževanje betonske mešanice v določeni obliki, dokler se le-ta ne strdi dovolj. Z razvojem betona, so se spreminjali tudi opažni sistemi, tako da je postal proces opaževanja danes zelo kompleksen postopek. Proces opaževanja se začne s […]

Izbira opažnega sistema

Ko govorimo o opažih, mislimo na začasno zunanjo »obleko« konstrukcijskih betonskih ali armiranobetonskih elementov. Opaž ostane del same betonske konstrukcije le toliko časa, dokler se beton ne strdi. Nato se opaž, ki smo ga uporabili odstrani, očisti in pripravi za naslednjo betonažo. Po razopaženju pazljivo pregledamo, da opaž ni utrpel poškodb, ki bi lahko vplivale […]

Izposoja opažev: učinkovito orodje za gradbeno dejavnost

Oživitev gradbeništva je povzročila, da je tudi izposoja gradbene opreme vse večji predmet povpraševanja. Trenutno je v ospredju tako imenovana monolitna gradnja, ki se lahko pohvali s svojo vzdržljivostjo in stabilnostjo. Za takšen način gradnje pa so obvezni sestavni deli različni opažni sistemi, od katerih je odvisna tudi sama kakovost gradnje. Gradbeni opaž je tako […]