Opažni načrt

Opaževanje je pomemben del gradbenih del, ki so potrebna za izdelavo različnih armiranobetonskih elementov konstrukcije. Glavni namen opaža je zadrževanje betonske mešanice v določeni obliki, dokler se le-ta ne strdi dovolj. Z razvojem betona, so se spreminjali tudi opažni sistemi, tako da je postal proces opaževanja danes zelo kompleksen postopek.

Proces opaževanja se začne s tehnološkim načrtovanjem konstrukcije, oziroma z opažnim načrtom. Nato se nadaljuje z izbiro opažnega sistema za določen sklop konstrukcije, opaževanjem, razopaževanjem in čiščenjem opažev pred ponovno uporabo. Natančen opažni načrt je izjemno pomemben za zmanjšanje stroškov in učinkovito delo na gradbišču.

Z načrtovanjem opažev do nižjih stroškov

Ali ste vedeli, da z opažnim načrtom lahko bistveno prispevate k manjšim stroškom celotnega gradbenega projekta?

Načrtovanje opažev se nanaša predvsem na ekonomske izdatke, zato je zelo pomembno, da se izbrani opažni sistem lahko večkrat uporabi. Če sta opaževanje in razopaževanje skladna z navodili proizvajalca opažnih sistemov, potem se lahko opažni sistemi uporabljajo tudi do dvestokrat. Zato je izposoja opažev danes zelo priporočljiv način zagotovitve opažev na gradbišču, tako za manjša kot tudi za večja podjetja.

Opažni načrt omogoča tudi, da boste opažni sistem čim hitreje sestavili in s tem zmanjšali stroške izvedbe, prav tako pa je v njem opredeljeno razopaževanje. Pri tem je pomembno to, da se lahko tekom procesa opaževanja, opažni načrt lahko tudi po potrebi spremeni, ne da bi to vplivalo na uporabnost celotne strukture.

Opažni načrt vam olajša postavitev opažnih sistemov

Danes se opažni načrt izdela s pomočjo različnih računalniških programov, ki omogočajo hitro in učinkovito zasnovo celotne opažne konstrukcije.

Gradbeni inženir mora pri tem natančno preučiti potek dela in gradnje z namenom, da zagotovi čim nižje skupne stroške. Veliko gradbenih izvajalcev se ne zaveda, kako pomemben je lahko opažni načrt. Dejstvo je, da lahko z njim bistveno pospešite izgradnjo različnih armiranobetonskih elementov, kar pomeni tudi nižje stroške izvedbe projekta.

V opažnem načrtu so natančno opredeljene tudi tehnične zahteve opažev kot so na primer največji pritiski svežega betona, obtežba armature, obtežba vgrajenih sredstev in obtežbe, ki izhajajo iz procesa betoniranja. Pri tem je potrebno upoštevati vse vertikalne, pravokotne in horizontalne obremenitve na opažih. Na podlagi tega se v opažnem načrtu natančno opredeli izbiro najprimernejšega opažnega sistema.

Rezultat tega je opažni načrt, ki je osnova, iz katere je mogoče razbrati opažne povezave in njihovo razporeditev. Prav tako so vidni delovni in opažni stiki, velikost opažnih plošč ter morebitne odprtine. Torej gre za natančen izris konstrukcije opažnega sistema z vsemi potrebnimi navodili za čim bolj učinkovito postavitev.

Na kaj je potrebno pomisliti pri načrtovanju opažev?

Pri izdelavi opažnega načrta je potrebno pomisliti na številne različne zahteve:

 • Večkratna uporaba opažnega sistema, pri čemer je potrebno določiti enake faze betonaž, tako po velikosti kot podobnosti posameznih betonskih elementov. S tem se zmanjša ali odpravi rezanje, kar pomeni manjši odpadek.
 • Opaž mora biti dovolj tog in nosilen, da se med izvajanjem del ne deformira in tako omogoča nemoteno betonažo, pri tem pa mora dosegati predpisane stopnje dovoljenih toleranc same konstrukcije.
 • Izbira najprimernejših materialov, opažnih sistemov in metod, ki bodo potrebni za izdelavo, opaženje in razopaževanje.
 • Vezni in sidrni material ne sme škodljivo vplivati na beton.
 • Pri razopaževanju je potrebna previdnost, da ne pride do poškodb betona ali opaža, pri tem pa je potrebno upoštevati tudi parametre sušenja betona.
 • Opažne površine, ki imajo neposreden stik z betonsko mešanico, morajo biti gladke in čiste ter namazane z ločevalci betonov.
 • Opažni spoji morajo biti dovolj togi da je deformacija minimalna, s tem pa je minimalno tudi iztekanje cementnega mleka.

Lastnosti opažnega materiala so pri procesu opaževanja izjemno pomembne

V opažnem načrtu mora biti med drugim opredeljeno tudi, katere materiale uporabiti za proces opaževanja.

Pri tem je zelo pomembno, da je opažna obloga skrbno izbrana, pri čemer je najpomembneje, da je izbrani material lahko dostopen in ga je mogoče ponovno uporabiti.

Pri načrtovanju sodobnih opažnih sistemov je pomembno, da so le-ti enostavni za izvedbo, lahki za prenašanje in transport, ter hkrati dovolj nosilni, da prenesejo vse obremenitve. Ker gre za vlivanje betona, morajo biti izbrani materiali vodoodporni in ne smejo absorbirati vode. Pri tem je dopuščeno le minimalno nabrekanje in krčenje ter upogibanje.

Vsaka najmanjša napaka pri opaževanju lahko poveča stroške

Sam potek izdelave betonskih elementov je postal s tehnološkimi rešitvami dobro dodelan proces opaževanja.

Vsaka najmanjša napaka pri opaževanju je lahko usodna za izvedbo celotnega projekta, saj so lahko stroški sanacije izjemno visoki. Zaradi enostavne, hitrejše in posledično ekonomične gradnje se danes največkrat uporabljajo sistemski opaži, če pa gre za posebne oblike, pa se izberejo temu primerni specialni, oziroma po meri izdelani opaži.

Prenosna opažna konstrukcija je sestavljena iz osnovnih delov:

 • Opažne plošče, ki so lahko izdelane iz lesa ali plastike, pri čemer morajo zagotavljati veliko upogibno trdnost in minimalno deformacijo.
 • Podkonstrukcija, ki se nahaja pod opažno površino. Njena osnovna naloga je, da prenese obtežbe iz opažne površine na nosilno konstrukcijo.
 • Nosilna konstrukcija, ki ima izjemno pomembno nalogo, saj prenaša celotno obtežbo na nosilno podlago. Najpogosteje je izdelana iz jekla.
 • Vezni in sidrni material (jekleni vijaki, spone) je še posebej pomemben pri stenskem opažu, saj prevzema sile zaradi hidrostatičnih pritiskov svežega betona.
 • Sredstva za regulacijo, ki omogočajo postopno pomikanje opažne konstrukcije po višini in nagibu, da jih postavimo v položaj, določen s projektom.

Pred vlivanjem betona, je zelo pomembno, da se opaž očisti vseh smeti, še posebej žagovine, temu pa sledi izbira in nanos ločevalnega sredstva (mineralna olja, voski, laki, emulzija), ki omogoča lažjo ločitev betona od opaža.

Zakaj je opažni načrt tako pomemben?


Na žalost se vse premalo gradbincev zaveda, kako pomemben je kakovosten opažni načrt.

Z njim je možno prihraniti ogromno časa in denarja, prav tako pa ni strahu, da delo ne bi bilo kakovostno opravljeno. Z opažnim načrtom je natančno opredeljen sistem opaževanja in vsi potrebni materiali.

Najbolj enostavno je poiskati tovrstno storitev (načrtovanje opažev) pri podjetju, kjer je možna tudi izposoja opažnih sistemov. Izkušeni inženirji gradbeništva v tem podjetju izdelajo opažni načrt glede na vaše potrebe in zahteve, hkrati pa vam to podjetje nudi tudi najem ali nakup sprojektirane opažne opreme. Tako bodo gradbena dela opravljena kakovostno, hitro, učinkovito in ekonomično.

p.s. Imate tudi vi zanimiv gradbeni projekt, pri katerem potrebujete opaže? Pišite nam na:

 • 📧 erik.zupancic@opazi.si ali nas pokličite na
 • 📱 031-341-262.