Opažni sistemi

OPAŽ PRAVOKOTNIH STEBROV

Stebri dimenzij od 15 x 15 cm do 60 x 60 cm se izvedejo s poker elementi širine 75 cm, ki omogočajo preprosto nastavitev dimenzije opaža na rastru 5,0 cm. Vijaki za spajanje so že nameščeni na panelih, dodatne vezave skozi betonski prerez niso potrebne.

Več na: https://www.faresinformwork.com/products/formwork-for-pillars/formwork-for-steel-pillars/