Opažni sistemi

OPORE ENOSTRANSKEGA STENSKEGA OPAŽA

Za potrebe enostranskega opaževanja vam nudimo lahke opore za nižje višine betoniranj sten. Omogočajo višino betoniranja do 4,50 m, dovoljen pritisk na opaž 38 kN/m2. Opore ne zahtevajo predhodnega vgrajevanja sider v talno ploščo, sidranje se izvede z vijaki, s katerimi pritrdimo vertikalni profil in poševno oporo v betonsko ploščo.

Več na: https://www.faresinformwork.com/products/single-sided-wall-systems/light-one-side-wall/

Opore za višje višine enostranskih sten do 8,40 m zahtevajo natančnejšo statično preverbo ter predhodno vgraditev sider v temelj oz. ploščo .

Več na: https://www.faresinformwork.com/products/single-sided-wall-systems/single-side-wall-system-heavy-duty/

Lahko izvedba

Lahek enostranski Faresin opaž s tramovi in podstavki se uporablja kot posteljica za izdelavo (podnožja?) stene za noge do 3,00 mt, z maksimalnim pritiskom betona 38 kN / m2. Ta enostaven in hiter sistem se lahko kombinira z vsemi Faresin opažnimi sistemi.

Single-Sided Wall System/Light One Side Wall

The system Faresin Formwork with beams and props is used as a crib to build toe wall up to 3,00 mt., with a maximum concrete pressure of 38 kN/m2. This simple and fast system can be used with all the systems Faresin Formwork modul.

Robustna izvedba

Podporni sistem s pritiskom na trikotni Faresin opaž, omogoča podporo stenam in različnim vrstam podlage, višine od 3 do 8 m. Sistem vključuje montažo jeklenih trikotnih elementov do želene višine. se struktura lahko uporablja z oba modula, ki sta oblikovana: S100 in S120.

Single-Sided Wall System/Heavy duty 

The supporting system with pushing triangle by Faresin Formwork enables to shore walls, rock, ground and others from a variable height of 3 m up to 8 m. The system includes the assembling of steel triangle elements up to the wished height. The structure can be used with both modulo formworks: S100 and S120.