Opažni sistemi

PODPORNI STOLPI

Podporni stolp je tlorisnih dimenzij 1,60 x 1,20 m in poljubne višine. Željeno višino stolpa sestavimo iz dveh dimenzij okvirjev (1500 in 1050 mm) ter iz vijačno nastavljivih podpornih nog in glav. Nosilnost podpornega stolpa je visoka, do max 60 kN na vsako nogo. Posamezni sestavni deli stolpa so lahki, tako da je montažo stolpa možno izvajati vertikalno ali tudi horizontalno na tleh in ga potem dvigniti z žerjavom na svoje mesto.

Stolpe višjih višin od 7,0 m je potrebno horizontalno podpreti, oziroma jih med seboj povezati (zavetrovati). Z enim stolpom se podpira približno 10 – 12 m2 plošče, odvisno od debeline plošče in podpornega sistema opaža.
Zaradi velike nosilnosti in doseganja višjih višin podpiranja, s stolpi običajno podpiramo tudi konstrukcije raznih nadvozov in mostov.