Opažni sistemi

STROPNI OPAŽ Flex

Stropni opaž Flex je najfleksibilnejši opažni sistem za izvedbo betonskih plošč. Sistem Flex je sestavljen iz: podpornikov, primarnih in sekundarnih H20 lesenih nosilcev, dveh različnih tipov glav (pridržalna in vmesna) in trinožcev.

Podporniki in H20 leseni nosilci so različnih dimenzij tako, da je celoten sistem še bolj prilagodljiv. Sistem Flex je enostaven tudi za izdelavo spuščenih nosilcev v armiranobetonski plošči, nosilci se lahko izdelajo predhodno ali v sklopu opaža plošče. Betonske plošče do svetle višine 5,90 m se običajno podpirajo s podporniki, višje pa s podpornimi stolpi.