Opažni sistemi

STROPNI OPAŽ – Opažne mize

Opažne mize so primerne za opaženje večjih površin, za večje število faz betoniranja. Sestavljene iz opažnih plošč, sekundarnih in primarnih H20 nosilcev, vpenjalnih pregibnih glav in podpornikov.

Optimalne dimenzije so 5,0 x 2,5 m, možno pa je sestaviti tudi drugačne dimenzije. Opažne mize se prestavljajo iz faze v fazo s pomočjo vozičkov za horizontalni transport in vilic ali trakov za vertikalni transport.

Več na: https://www.faresinformwork.com/products/slab-floor-systems/goliath/.